Vanliga frågor om magasinering

Vanliga frågor

En uppskattning av kostnaden för magasineringen kan du hitta genom att använda vårt formulär. I korthet kostar 1 kvm 247,50 kr/mån. 

För upphämtning debiterar vi en bilkostnad på 249 kr (enligt skatteverkets regler). 
Bärhjälp 149 kr/man/15 min (efter RUT-avdrag) vi är på plats hos dig. 

Vi debiterar enbart tiden vi är på plats hos dig. Körning och urlastning på lagret är kostnadsfritt! 

När du packat ner det som ska magasineras så hör du bara av dig till oss.
Vi bokar då upp en upphämtning av ditt gods och transporterar det till våra säkra förråd.

Javisst! När du bokar din magasinering så löser vi även ditt önskade upplägg för upphämtningen av godset. 

Självklart har du tillgång till ditt förråd. I samband med upphämtningen får du nycklarna till förrådet och efter allt är inpackat och klart får du ett mail med resterande information kring vilket förråd du har samt hur du får tillgång till det. 

Stuvo erbjuder enbart upphätmning inom Stockholm med närområde.

Pris och betalning

Du betalar hyran månadsvis via autogiro.

Önskar du betala mot e-postfaktura kostar det 49 kr i administrationsavgift.

Fakturan ställs ut den 16:e eller närmast efterföljande vardag och förfaller på 10 dagar.

Vi har inte möjlighet att skicka ut faktura via brev.

Dragningen genomförs den 26:e varje månad eller närmast efterföljande vardag.

Du betalar hyra plus försäkring månadsvis för ditt förråd. 

Inför flytt

Läs gärna vår packguide!

Vid upphämtning ska gods vara packat och emballerat för flytt om inte packhjälp beställts. Fullgod packning inkluderar:

Allt som kan packas i en flyttkartong ska packas i en flyttkartong
Känsliga objekt ska emballeras och ytor på exempelvis bord ska skyddas
Möbler som inte tål transport ska monteras isär och delarna emballeras
Flyttkartonger ska vara av bra standard och inte för tungt packade, det ska gå att ställa 5 fulla kartonger på varandra utan att sidorna viker sig.
Känsliga textilier såsom sängar och soffor ska plastas för att skydda mot smuts.
Vid icke fullgod packning gäller vårt ansvar ej och vår transportöransvarsförsäkring ej de objekt som inte är packade.

Vid upphämtning ansvarar kunden för att ta emot Stuvos personal på utsatt tid samt ge tydliga och användbara instruktioner om vad som ska tas med till förrådet. Vid hämtning av del av Bohag ansvarar Stuvo ej för att rätt saker kommer med vid otydliga instruktioner. En rekommendation är att kunden närvarar under hela upphämtningen.

Endast torrt gods får magasineras och således inga vätskor eller gaser eller annat gods som lätt kan övergå till annan form från fast form.

Det är förbjudet att förvara explosivt, brand-, miljö- eller hälsofarligt, eller på annat sätt skadligt gods samt alla typer av gods som är olagliga att inneha, förvara eller disponera över utan särskilt tillstånd eller vars innehav annars är belagt med straffansvar, såsom narkotiska preparat, läkemedel, gods som frånhänts annan genom brott (Stöldgods) m.m. För det fall deponerat gods vid inlämning till Företaget innehåller ohyra eller annan olägenhet, som kräver sanering, kommer Kunden att ställas ekonomiskt ansvarig för dylik sanering.

Magasinering

Anmälan om uppsägning sker via e-post till info@bigeasy.se. Förrådet hyrs per kalendermånad och sista dag för att registrera en uppsägning är den 15:e för att uppsägningen ska vara giltig till den sista samma månad. 

Självklart är ditt förråd försäkrat i enlighet med våra villkor via Underwriters hos Lloyd’s. Du väljer själv nivå på försäkringen när du bokar inflytten.

Vi rekommenderar att du använder vår logistikpartner DMC om du önskar hjälp med din utflytt. 

Du kan även enkelt flytta ut dina saker själv iom att du har tillgång till förrådet 7 dagar i veckan. Det finns bra plats vid våra anläggningar för att parkera med släp eller lätt lastbil. 

Självklart är det även helt ok om du önskar använda en annan extern flyttfirma. 

Har du fler frågor så tveka inte att höra av dig!

Du når oss enklast via e-post till hello@stuvo.se