Tack för din reservation!

Vi reserverar förrådet åt dig i 48 timmar. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss via telefon, e-post eller chatten. 

Önskar du boka förrådet kan du antingen komma förbi den aktuella anläggningen under kontorets öppettider eller kontakta oss direkt för ett digitalt avtal!